A | A
hospice eesinge
word vriend

Aanmelding en verblijf

Om voor een plaats in het hospice in aanmerking te komen is allereerst een palliatief terminale zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Aanmelding voor een verblijf gebeurt meestal door de huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorgorganisatie. Uiteraard kan de toekomstige gast of diens familie dit ook zelf doen. Na aanmelding maakt de coördinator van het hospice een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin alles kan worden besproken en uitgelegd. Daarna wordt plaatsing in het hospice zo spoedig mogelijk geregeld.

Wanneer u denkt dat het hospice iets voor u of uw familielid kan betekenen, kunt u zich telefonisch (0522 475101) of via onderstaand formulier aanmelden bij één van de coördinatoren. Er kan altijd een afspraak worden gemaakt om het hospice te bekijken.

Wij nemen na ontvangst van het aanmeldformulier zo snel mogelijk contact met u op. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Aanmelding en verblijf
ga creatief ©