A | A
hospice eesinge
word vriend

Club van 100

Wanneer uw toezegging voor een jaarlijkse bijdrage minimaal € 100,-- bedraagt, wordt u automatisch lid van de “Club van 100”.
Wanneer u daar prijs op stelt wordt u als lid van de club van 100 vermeld in het register van de Club van 100 op deze website www.hospicemeppel.nl. Ook ontvangt u de nieuwsbrief van Hospice Eesinge.


club van 100
ga creatief ©