A | A
hospice eesinge
word vriend

Contactgegevens

Vrienden van
De Stichting Vrienden Hospice Eesinge zet zich in om donaties en giften in te zamelen voor Hospice Eesinge. Het hospice is blijvend financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. En niet te vergeten: de inzet van onze vele vrijwilligers! Zonder hen zou dit huis niet mogelijk zijn.

Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel en Omstreken
Gasgracht 23, 7941 KG Meppel
M 06 11 86 49 63 | E vrienden@hospicemeppel.nl | W www.hospicemeppel.nl
IBAN: NL82RABO0126347093 | KVK 01182441

Het bestuur van de Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel en Omstreken bestaat uit de volgende personen:
- De heer Jac Sieben, voorzitter
- De heer Leo van der Vegt, penningmeester
- Mevrouw Lia Hoekman, secretaris
- De heer Hilbert Heitmeijer, bestuurslid
- Mevrouw Hermina Hoekstra, bestuurslid

U kunt ook contact opnemen via: vrienden@hospicemeppel.nl

contactgegevens vrienden
ga creatief ©