A | A
hospice eesinge
word vriend

Doelgroep

Iedereen is welkom in Hospice Eesinge, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Hospice Eesinge stelt de persoonlijke situatie van de gast centraal. De coördinator bespreekt de verlangens en wensen met de gast. Na opname in het hospice blijft de coördinator het aanspreekpunt voor de afspraken.

Hospice Eesinge richt zich voornamelijk op de inwoners van Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe, maar ook gasten van elders zijn uiteraard welkom.

doelgroep
ga creatief ©