A | A
hospice eesinge
word vriend

Fiscale voordelen

De Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u een gift aan deze stichtingen kunt aftrekken van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften.

(Periodieke) giften kunt u aftrekken onder de volgende voorwaarden:

  • U maakt minimaal jaarlijks een bedrag over naar een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden Hospice Eesinge en Stichting Hospice Eesinge voldoen zoals vermeld aan deze voorwaarde.
  • Het bedrag is steeds hetzelfde.
  • U heeft de gift laten vastleggen bij een notaris en er staat geen tegenprestatie tegenover.
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. Als u overlijdt, stopt de periodieke gift; uw nabestaanden hebben geen betalingsverplichting.
ANBI Kijk op Transparante-anbi.nl voor onze financiƫle verantwoording. Toets bij 'zoek ANBI' Hospice Meppel in.

fiscale voordelen
ga creatief ©