A | A
hospice eesinge
word vriend

Kosten

De kosten van de zorg (o.a. huisarts, thuiszorg, e.d.) die in het hospice wordt verleend, worden op dezelfde wijze door uw zorgverzekeraar vergoed als in de thuissituatie.

Voor het verblijf in het hospice wordt een eigen bijdrage per dag gevraagd voor voorzieningen zoals maaltijden, koffie, thee, de was, energiekosten e.d. Sommige zorgverzekeraars, als u aanvullend verzekerd bent, geven hiervoor een tegemoetkoming in de kosten.

Deze bijdrage van de gast mag nooit een belemmering zijn om naar het hospice te komen. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt u met de coördinator van het hospice over deze zaak overleg plegen.

kosten
ga creatief ©