Samenwerking

Hospice Eesinge onderhoudt diverse contacten met organisaties op het gebied van de palliatieve zorg, dienstverlening en dergelijke. We noemen er enkele:

  • Acanthis Zorg. Deze instantie zorgt in de eerste plaats voor de werving van vrijwilligers in het hospice alsook in de thuissituatie en beroepskrachten, daarnaast voor het op peil houden van de kwaliteit van deze personen door scholing en begeleiding.
  • Stichting Het Drentse Landschap, eigenaar en verhuurder van het pand waarin Hospice Eesinge is ondergebracht.
  • Gemeente Meppel.
  • Huisartsen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.
  • Thuiszorgorganisaties.
  • Ziekenhuis en verpleeghuizen in de regio.
  • Andere hospices in Drenthe en Overijssel (Assen, Emmen, Hoogeveen en Steenwijk).

Interessante links

VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland)

Kwaliteitskader VPTZ

Netwerk Palliatieve Zorg Meppel-Steenwijkerland

Zorgwijzer (Ondersteuningspunt Palliatieve Terminale Zorg)

Acanthis Zorg (Inzet van vrijwilligers in de thuissituatie)

Stichting het Drentse Landschap

Stichting Mont Ventoux

Oranje Fonds

Stichting DELA Fonds

Stichting Roparun

CIZ (Centrum Indicatie Zorg)