A | A
hospice eesinge
word vriend

Tijdelijk verblijf

De mantelzorg voor een ouder of partner in de laatste levensfase vergt veel energie. Een mantelzorger kan de behoefte hebben om even de zorg los te laten, bijvoorbeeld voor een vakantie. Hospice Eesinge biedt ook in dat geval ondersteuning. Men kan dan tijdelijk logeren in het hospice waar de professionele zorg voor een korte periode volledig wordt overgenomen. Deze kort durende zorg wordt geboden voor een weekend of enkele aaneengesloten dagenen kent een maximun van ca. twee weken.

tijdelijk verblijf
ga creatief ©