A | A
hospice eesinge
word vriend

Voorlichting

Het Hospice Eesinge vindt het belangrijk dat inwoners van de regio Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel weten dat het hospice bestaat, voor wie en wat een hospice is. Daarom zijn medewerkers van het hospice altijd bereid voor belangstellenden een presentatie te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als u meer wilt weten, klik hier voor het contactformulier.

voorlichting
ga creatief ©