Doelgroep

Iedereen is welkom in Hospice Eesinge, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Hospice Eesinge stelt de persoonlijke situatie van de gast centraal. De coördinator bespreekt de verlangens en wensen met de gast. Na opname in het hospice blijft de coördinator het aanspreekpunt voor de afspraken.

Hospice Eesinge richt zich voornamelijk op de inwoners van Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe, maar ook gasten van elders zijn uiteraard welkom.

Wat biedt het Hospice

Hospice Eesinge biedt een gastvrije, huiselijke en warme omgeving aan mensen in de laatste fase van hun leven. Het hospice heeft vier ruime gastenkamers met eigen sanitair, hoog-laagbed, sta-op stoel, kledingkast, televisie, audio installatie, internet en een slaapbank voor familie, bovendien heeft men de beschikking over een eigen terras. Daarnaast is er een grote gemeenschappelijke huiskamer met keuken, een stilteruimte en logeerkamer.

Familie, vrienden en bekenden zijn altijd welkom mits de gast dit wenst. Er zijn geen speciale bezoektijden. Eventueel kunnen familie of vrienden gebruik maken van de logeerkamer. De prachtige tuin biedt meerdere plekken waar men kan vertoeven.

De dagelijkse leiding binnen het hospice is in handen van de coördinatoren. De verpleegkundige zorg zal, net als in de thuissituatie, worden geleverd door de thuiszorg organisatie. Deze zorginstantie is zowel overdag als ’s nachts aanwezig. De eigen huisarts blijft in principe de nodige medische hulp en begeleiding geven. Als gasten van buiten Meppel komen wordt meestal een huisarts uit Meppel ingeschakeld.  Ook is het mogelijk indien de gast dat wenst dat hij/zij zich laat bijstaan door een geestelijk verzorger.

In het hospice zijn roken en vuur binnen niet toegestaan. Buiten is op het terras het roken wel mogelijk, maar houdt u daarbij wel rekening met de andere gasten en hun bezoek.

Impressie

Aanmelding

Om voor een plaats in het hospice in aanmerking te komen is allereerst een palliatief terminale zorgindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Aanmelding voor een verblijf gebeurt meestal door de huisarts, het ziekenhuis of de thuiszorgorganisatie. Uiteraard kan de toekomstige gast of diens familie dit ook zelf doen. Na aanmelding maakt de coördinator van het hospice een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin alles kan worden besproken en uitgelegd. Daarna wordt plaatsing in het hospice zo spoedig mogelijk geregeld.

Wanneer u denkt dat het hospice iets voor u of uw familielid kan betekenen, kunt u zich telefonisch (0522 475101) aanmelden bij één van de coördinatoren. Er kan altijd een afspraak worden gemaakt om het hospice te bekijken.  

Tijdelijk verblijf

De mantelzorg voor een ouder of partner in de laatste levensfase vergt veel energie. Een mantelzorger kan de behoefte hebben om even de zorg los te laten, bijvoorbeeld voor een vakantie. Hospice Eesinge biedt ook in dat geval ondersteuning. Men kan dan tijdelijk logeren in het hospice waar de professionele zorg voor een korte periode volledig wordt overgenomen. Deze kort durende zorg wordt geboden voor een weekend of enkele aaneengesloten dagenen kent een maximun van ca. twee weken.

Kosten

De kosten van de zorg (o.a. huisarts, thuiszorg, e.d.) die in het hospice wordt verleend, worden op dezelfde wijze door uw zorgverzekeraar vergoed als in de thuissituatie.

Voor het verblijf in het hospice wordt een eigen bijdrage per dag gevraagd voor voorzieningen zoals maaltijden, koffie, thee, de was, energiekosten e.d. Sommige zorgverzekeraars, als u aanvullend verzekerd bent, geven hiervoor een tegemoetkoming in de kosten.

Deze bijdrage van de gast mag nooit een belemmering zijn om naar het hospice te komen. Mocht dit wel het geval zijn dan kunt u met de coördinator van het hospice over deze zaak overleg plegen.